NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Ik ken munne mens nie veinde
Sophie Peeters
2
Dans La Rue De La Pipe
Sophie Peeters & Pierre Berende
3
Denk Nie Aon Morgen
Sophie Peeters & Pierre Berende
4
Ik Ken Munne Mens Nie Veinde
Sophie Peeters