NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Mie leef Mestreech
Roger Villevoye
2
Adieu
Roger Villevoye
3
Spa roed
Roger Villevoye
4
Op ’t Vriethof op ’n baank
Roger Villevoye
5
Zie is zoe bang
Roger Villevoye
6
Content
Roger Villevoye
7
Mörge weurt ’t beter
Roger Villevoye
8
’t Is neet watste deis
Roger Villevoye
9
Neet vaan sókker
Roger Villevoye
10
Zing mèt miech
Roger Villevoye
11
Meziek
Roger Villevoye
12
Mie leef Mestreech
Roger Villevoye
13
Zing met miech
Roger Villevoye
14
Zing mèt miech
Roger Villevoye
15
Adieu
Roger Villevoye
16
Noets mie
Roger Villevoye
17
Gooie vrund
Roger Villevoye
18
Wat is noe loos
Roger Villevoye
19
De koffietaofel
Roger Villevoye
20
Mie Limburg
Roger Villevoye & Dyanne Sleijpen
21
Danse
Roger Villevoye
22
Zoondagmörge
Roger Villevoye
23
Iech moot diech neet
Roger Villevoye
24
Meziek
Roger Villevoye
25
Geef miech eine kans
Roger Villevoye