NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Orgelman
Jan en z'n Harry's
2
Mijn eerste liefde
Jan en z'n Harry's
3
Orgelmanswals (Instr.)
Jan en z'n Harry's
4
Jij hebt gezegd
Jan en z'n Harry's
5
Woorden kwetsen, gedachten niet
Jan en z'n Harry's
6
Wacht op mij Maria
Jan en z'n Harry's
7
Geniet van het leven
Jan en z'n Harry's
8
Oh, oh Jacqueline
Jan en z'n Harry's
9
Hoor eens (de koekoek roepen)
Jan en z'n Harry's