NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Blik op foarut (mei Klaske Ferwerda)
Sjoerd & Sieberein
2
Tsjin better witen yn
Sjoerd & Sieberein
3
Tinderdate
Sjoerd & Sieberein
4
De man
Sjoerd & Sieberein
5
Leafde yn Fryslan
Sjoerd & Sieberein
6
Alles wat ik wie
Sjoerd & Sieberein
7
In moaie dei
Sjoerd & Sieberein
8
Lytse dreamer
Sjoerd & Sieberein
9
Dokkum
Sjoerd & Sieberein
10
Brek de muorre
Sjoerd & Sieberein
11
De hanlieding fan it libben
Sjoerd & Sieberein
12
Nei de stoarm
Sjoerd & Sieberein
13
Folgje dyn dream
Sjoerd & Sieberein
14
De winst troch myn ferlies
Sjoerd & Sieberein
15
As in roas
Sjoerd & Sieberein
16
Myn hert, in pompebled
Sjoerd & Sieberein
17
De sirkel fan it libben
Sjoerd & Sieberein
18
Jelgerhusblues
Sjoerd & Sieberein
19
Heit en soan
Sjoerd & Sieberein
20
Dyn wjukken
Sjoerd & Sieberein
21
Nimmenslan
Sjoerd & Sieberein