NUMMER OPTIES ARTIEST
1
La Lala La Lala La
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
2
La Lala La Lala La
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
3
Clean O Clean
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
4
Loflied Op Dora
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
5
Een Muis In Een Molen In Mooi Amsterdam
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
6
Drie Chinezen Met Een Contrabas
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
7
Mijn Vader Is Een Mooie...
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
8
Het Dierendansorkest
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
9
Het Pannekoekenlied
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
10
Kareltje De Grote
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
11
Hem Hem Teremtemtem
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
12
Dromen
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
13
Balle Balle Bing Beng
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
14
Daer Was Laetst Een Boer
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
15
Dat Is Echt Iets Voor André
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes
16
La Lala La Lala La
André van Duin en Kinderkoor de Spettertjes