NUMMER OPTIES ARTIEST
1
De polka fan Rinke en Wietske
Rinke en Wietske
2
It lange kronkelpaad
Rinke en Wietske
3
Wat is leafde 2
Rinke en Wietske
4
Wat is leafde
Rinke en Wietske
5
Dyn leafde
Rinke en Wietske
6
Sjoch do my ris oan
Rinke en Wietske
7
In flamke foar dy
Rinke en Wietske
8
Wite watte fantasij
Rinke en Wietske
9
Ik ha myn nocht
Rinke en Wietske
10
Koe ik alles mar wer oerdwaan
Rinke en Wietske
11
Leave skat
Rinke en Wietske
12
Skutsje skutsje silen
Rinke en Wietske
13
In leafde sa as dy
Rinke en Wietske
14
Sinne
Rinke en Wietske
15
Tiid foar elkoar
Rinke en Wietske
16
Nim my mei
Rinke en Wietske
17
Wolsto altyd by my bliuwe?
Rinke en Wietske
18
Gurbe
Rinke en Wietske
19
Beppe Ruerdtsje
Rinke en Wietske
20
De polka fan Rinke en Wietske
Rinke en Wietske
21
Gurbe
Rinke en Wietske
22
Lok
Rinke en Wietske
23
Tjustere nacht
Rinke en Wietske
24
De Wiere
Rinke en Wietske
25
Underweis
Rinke en Wietske