NUMMER OPTIES ARTIEST
1
De polka fan Rinke en Wietske
Rinke en Wietske
2
It lange kronkelpaad
Rinke en Wietske
3
Wat is leafde 2
Rinke en Wietske
4
Wat is leafde
Rinke en Wietske
5
Dyn leafde
Rinke en Wietske
6
Sjoch do my ris oan
Rinke en Wietske
7
In flamke foar dy
Rinke en Wietske
8
Wite watte fantasij
Rinke en Wietske
9
Ik ha myn nocht
Rinke en Wietske
10
Koe ik alles mar wer oerdwaan
Rinke en Wietske
11
Leave skat
Rinke en Wietske
12
Skutsje skutsje silen
Rinke en Wietske
13
In leafde sa as dy
Rinke en Wietske
14
Sinne
Rinke en Wietske
15
Tiid foar elkoar
Rinke en Wietske
16
Nim my mei
Rinke en Wietske
17
Gurbe
Rinke en Wietske
18
Lok
Rinke en Wietske
19
Tjustere nacht
Rinke en Wietske
20
De Wiere
Rinke en Wietske
21
Underweis
Rinke en Wietske
22
Thus
Rinke en Wietske
23
Allinich foar dy
Rinke en Wietske
24
Ride
Rinke en Wietske
25
De tiid haldt gjin skoft
Rinke en Wietske