NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Polonaise
DJ Goldfinger
2
Zilverdraden Tussen Goud
DJ Goldfinger
3
Polonaise
DJ Goldfinger
4
Circus Renz
DJ Goldfinger
5
Polonaise
DJ Goldfinger
6
Welcome To Eindhoven (Goldfinger)
PSV
7
Polonaise
DJ Goldfinger
8
Beuken Voor Oranje
DJ Goldfinger
9
Koning Voetbal
DJ Goldfinger
10
Hup Holland Hup
DJ Goldfinger
11
Koning voetbal (dance-mix)
DJ Goldfinger
12
Koning voetbal
DJ Goldfinger
13
Circus Renz
DJ Goldfinger